Contact Way:

1. Miss Melody Zeng

Email: doinghuaqin@163.com

Tel: 0599-8737767; Fax: 0599-8737671

Mobile: +86 18850675163

2. Katherine Pei

Email: pmjkatherine@163.com

Tel: 0599-8737767; Fax: 0599-8737671

Mobile: +86 15159954655

3. Amber Hu

Email: amber.hmz@foxmail.com

Tel: 0599-8737767; Fax: 0599-8737671

Mobile: +86 18815920796

 

Company address: No.65 Gongye Road, Nanping, Fujian, China 353000